ભાવનગર વિક્ટોરિયા પાર્ક હવે નહીં રહે | Victoria Park Bhavnagar

Victoria park Bhavnagar

Victoria Park Bhavnagar નું નામ બદલવા ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. શા માટે વિક્ટોરિયા પાર્ક નું નામ બદલવા ની જાહેરાત કરવામાં આવી એ જાણતા પહેલા આપને એ પહેલા આપને વિક્ટોરિયા પાર્ક વિશે જણાવી દઉં. victoria park bhavnagar history ભાવનગર શહેરી વિસ્તારના મધ્ય આવેલ અને ભાવનગર શહેરની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરતું વિક્ટોરિયા પાર્ક એ વન આરક્ષિત વિસ્તાર … Read more

CSS Code For Floating Social S