સુરત ગ્રીષ્મા કેસ ના હત્યારા ફેનીલ ને કોર્ટ દ્વારા આજે સજા સંભળાવવામાં આવી

સુરત ગ્રીષ્મા કેસ

સુરત ગ્રીષ્મા કેસ હૃદય કંપાવી દે એવી ઘટના એટલે ગ્રીસમાં હત્યાકાંડ, છેલ્લા ઘણા સમયથી ગ્રીષ્મા ને ન્યાય મળે તે માટે કોર્ટમાં કેસ ચાલી રહ્યો હતો અને આ કેસનો ચુકાદો જજ દ્વારા આજે ખૂબ જ નિર્ણાયક રીતે સંભળાવવામાં આવ્યો. વર્ષો પહેલા મનુસ્મૃતિ ના જે દંડ વિધાન છે એના આધારે સંભળાવવામાં આવ્યો આવા પ્રકારના દંડથી સમાજમાં ક્યારેય … Read more

CSS Code For Floating Social S