ભાવનગર-તળાજા હાઈવે પર અકસ્માત : મહિલાનું ઘટના સ્થળે મોત

ભાવનગર-તળાજા

ભાવનગર થી સોમનાથ સુધીના ફોરલેન હાઈવે નું કામ શરૂ છે જેમાં ભાવનગર થી તળાજા સુધીનો હાઈવે તૈયાર થઈ ગયો છે અને તેનો ટોલ પણ લેવાનું શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે પરંતુ આ રોડનું હજી ઘણું જ બધું કામ બાકી છે, જ્યાં જ્યાં રોડ ક્રોસિંગ છે ત્યાં યોગ્ય રીતે લાઈટ અને સાઈન બોર્ડ ની વ્યવસ્થા નહીં … Read more

CSS Code For Floating Social S