અટલ બ્રિજ | આઇકોનિક ફૂટ ઓવર બ્રિજ | Atal Bridge Ahmedabad

અટલ બ્રિજ | આઇકોનિક ફૂટ ઓવર બ્રિજ | Atal Bridge Ahmedabad

Atal Bridge Ahmedabad

આ આઇકોનિક ફૂટ-ઓવર બ્રિજ દેશમાં તેના પ્રકારનો પ્રથમ છે. તે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટના પશ્ચિમ અને પૂર્વ ભાગને જોડશે. તેને પતંગો અને ઉત્તરાયણની ઉજવણીમાંથી પ્રેરણા લીધી છે.

Ahmedabad New Bridge

પસંદ કરેલા રંગો પણ પતંગના રંગછટાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. નદી ઉપર ચાલવાનો આનંદ અનુભવવા માટે આ કાચનો ફૂટ-ઓવર બ્રિજ સરદાર બ્રિજ અને એલિસબ્રિજ વચ્ચે બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ પુલ ફક્ત ચાલવા માટે છે અને લોકો પુલ પરથી નદીની સુંદરતાનો આનંદ લઈ શકે તે માટે બેઠક વ્યવસ્થા પણ હશે. બ્રિજ પર થોડું ગ્રીન કવર રહે તે માટે વિવિધ વૃક્ષોનું વાવેતર પણ કરવામાં આવશે

બજેટ પ્રવાસ ટિપ્સ માટે : અહીં ક્લિક કરો

About Atal Bridge

 • 2600 મેટ્રિક સ્ટીલનું વજન
 • 300 મીટર બ્રિજની લંબાઈ
 • 100 મીટર વચ્ચેનો સ્પાન
 • ઓવરબ્રિજ પર આરસીસી ફલોરિંગ
 • બ્રિજ પર બેસવા માટે પણ વ્યવસ્થા
 • RCC પાઈલ ફાઉન્ડેશન અને સ્ટીલ સપોર્ટ
 • રૂ.75 કરોડનાના ખર્ચે બનાવવામાં આવી રહ્યો છે.

Atal Bridge Features

 • ગ્લાસની રેલિંગ
 • પુલ ફક્ત ચાલવા માટે
 • પતંગ આકારના સ્કલ્પચર
 • ચંપો, લોન અને ગ્રાસનું પ્લાન્ટેશન
 • વચ્ચેના ભાગે પતંગ આકારના સ્કલ્પચર
 • કલર ચેન્જ થઈ શકે એવી ડાઈનેમિક એલઈડી લાઈટ
 • 10 મીટરથી 14 મીટરની અંતરે ફૂડ કીઓસ્ક અને બેઠક વ્યવસ્થા
 • ફૂટ ઓવરબ્રિજ પર વચ્ચેના ભાગે વુડન ફલોરીગ બાકીના ભાગે ગ્રેનાઇટ ફલોરીંગ

ભાવનગર સમાચાર માટે : અહી ક્લિક કરો

Atal Bridge Time

Atal Bridge Time વિશે પણ હજી કોઈ અપડેટ નથી લોકાર્પણ પછી તેમની વિષે વધુ માહિતી જાણવા મળશે.

Atal Bridge Tickets

મુલાકાતીઓ માટે Atal Bridge Tickets 30 થી 50 રૂપિયા રાખવાની શક્યતા છે. હજી લોકાર્પણ થયું નથી લોકાર્પણ થયા બાદ ફાઈનલ ટીકીટ વિશે જાણવા મળશે.

Leave a Comment

CSS Code For Floating Social S